Sosyal Haber
Türkiyede Sosyal Belediyecilik Uygulamaları
Çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki sosyal belediyecilik uygulamaları açısından Avrupa Birliğinin yardımları için şart koştuğu “Entegrasyon ve Yerellik İlkesi” konusunun analizi, tartışılması, uygulama avantajlarının irdelenmesi ve ilgili tüm taraflara bilimsel öneriler sunulabilmesidir. Ülkelerin toplumsal gelişiminde, yerel yönetimlerin etkinliği ve destekleri önemli bir rol oynamaktadır.
Bir ülkedeki işgücü, doğal kaynaklar, sermaye, girişimcilik gibi değerlerin verimli hale getirilmesi sürecinde, ilgili tarafların birlikte hareket etmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Yerel idarelerin, toplumun gücünü, kaynaklarını, desteklerini alması ve yatırımlarını takım ruhuyla gerçekleştirmesi önemli yararlar sağlayabilmektedir.

Nitel yöntemin izleneceği bu çalışmanın hazırlanmasında, ilgili alandaki temel kaynaklardan (kitaplar, süresiz yayınlar, internet vs.) yararlanılacaktır. Avrupa birliği, üye olmak isteyen ülkelerden

“Entegrasyon ve Yerellik İlkesi” gereğince bir takım sorumlulukları yerine getirmelerini istemektedir. Sorumluluklarını yerine getiren ülkelere, Avrupa Birliği önemli mali destekler sağlamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin mali destekleri almasını kolaylaştırabilecek analizlere yer verilecektir. Sosyal politikaların sadece merkezi hükümetler tarafından yönetilmesi yerel yönetimlerin etkinliğini ve yerel demokratik katılımı azaltabilecektir. Yerel yönetimler, yerel halkın ihtiyaçlarını daha yakından takip edebilme, zamanında tespit edebilme ve her an bölgede yaşayanlarla birlikte olabilme fırsatını yakalayabilmektedir.
Dolayısıyla bu çalışmada, yerel yönetimlerin sosyal ihtiyaçları belirleme ve toplumsal katılımı sağlamasının yararları üzerinde durulacaktır.
Bu yazı 12.11.2018 tarihinde eklendi ve 489 kez görüntülendi
Adem Yazır Tüm Hakları Saklıdır